نویسنده = شهیدی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-142

سیدمرتضی شهیدی؛ نصر‌اله جعفری خسروآبادی