نویسنده = حسینی، سیدمحمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

سیدمحمدرضا حسینی