نویسنده = خادم علیزاده، امیر
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعۀ اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-34

امیر خادم علیزاده؛ محمد صفری