دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-206 
2. تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی

صفحه 45-70

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمداسماعیل فدایی‌نژاد؛ سیدعلی سجادی


6. تأمین مالی خیّرانه دانشگاه‌ها: شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع))

صفحه 169-198

خلیل نوروزی؛ جواد آزادی احمدآبادی؛ مجتبی جوادی؛ معین اکبرزاده؛ امین اکبرزاده