دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-208 

علمی

1. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

صفحه 5-40

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر


4. تأثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود

صفحه 97-132

عسگر پاک مرام؛ احمد فتحی عبدالهی؛ لطف اله تقی‌زاده