دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-458 

علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

2. بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

صفحه 255-276

صادق الهام؛ نوید امساکی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

4. طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران

صفحه 307-338

سیدعباس موسویان؛ محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی‌الماسی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

5. اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

صفحه 339-376

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی