اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 521
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 376

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 232916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 251 روز
درصد پذیرش 15 %