اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 545
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 391

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 240828
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 251 روز
درصد پذیرش 15 %