اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 498
تعداد پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش 360

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 228368
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 251 روز
درصد پذیرش 16 %