ارزیابی مقالات

 ارزیابی مقالات در نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

مقدمه
نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. تنظیم و تعریف فرآیند ارزیابی برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.
از نویسنده(گان) درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با سردبیر نشریه از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریات یا آدرس پست الکترونیک نشریه مطرح کنند.

1. توصیه‌هایی قبل از ارسال مقاله

 1. بررسی اهداف و چشم‌انداز نشریه و تناسب آن با مقاله.
 2. رعایت دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه. که در ادامه خواهد آمد.
 3. رعایت منشور اخلاقی نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 4. توجه به شاخص‌ها ارزیابی مقاله و پاسخ دقیق به سؤالات و نظرات سردبیر/ داور(ان). که در ادامه خواهد آمد.
 5. بررسی فرآیند پذیرش مقالات توسط نشریه.

2. فرآیند ارزیابی مقاله

 1. ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
 2. بررسی ظاهری مشخصات مقاله و فایل‌های ارسالی؛ توسط مدیر داخلی.
 3. ارسال مقاله در سامانه‌های مشابهت‌یاب همانند سمیم‌نور؛ توسط مدیر داخلی.
 4. بررسی نتیجه مشابه‌یابی؛ توسط مدیر داخلی.
 5. بررسی اولیه مقاله 4 حوزه «اصالت»، «ارتباطات موضوعی با فعالیت نشریه» و «کیفیت فنی»؛ توسط سردبیر.
 6. بررسی مقاله؛ توسط داور(ان). اغلب هر مقاله برای 2 تا 4 داور می‌شود، داوران مقاله را براساس 3 حوزه کاربردی «اصالت»، «کیفیت فنی» و «ارائه» ارزیابی می‌کنند.
 7. تعیین داور؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 8. ارسال مقاله به داور(ان)؛ توسط مدیر داخلی.
 9. پیگیری داوری مقالات؛توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.
 10. رد یا پذیرش مقاله؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 11. اعلام رد، اصلاح و پذیرش به نویسنده؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر

3. شاخص‌های ارزیابی مقاله

 1. توزیع و پردازش متعادل مطالب و دسته‌بندی آن؛
 2. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 3. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 4. بیان مستدل و علمی مطالب؛
 5. نوآوری، ارائه نگاهی نو به موضوع و با ارائه یافته‌های نو؛
 6. روشمند بودن تحقیق «مطابق روش‌های تحقیق معتبر علمی»؛
 7. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 8. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.

تذکر:
- مقالات در با هر یک از شاخص‌‌ها در 3 سطح خوب، متوسط و ضعیف بررسی می‌شوند.

4. نتایج فرآیند ارزیابی مقاله

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.
 3. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.
 4. پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داور(ان)، پذیرش اولیه توسط سردبیر و پذیرش نهایی در جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود.

5. دلایل رد مقاله

 1. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت -محورهای تخصصی- نشریه موجب رد مقاله می‌شود.
 4. «رد پذیرش براساس نظر سردبیر/ داور(ان)»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.

 - راهکارهایی برای ارسال مجدد مقاله
چنانچه نویسنده نسبت به دلایل رد مقاله اعتراض دارد، مراتب درخواست خود را با توجه به موضوعات ذیل به سردبیر از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریه یا آدرس پست الکترونیک نشریه اعلام نماید:

 1. درخواست بررسی و بازنگری نظر سردبیر/ داور(ان).
 2. درخواست بررسی صلاحیت داور(ان)
 3. درخواست بررسی تضاد منافع از داور(ان).