داوران

 

راهنمای داوران نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله
- توجه به منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- بررسی فرآیند پذیرش مقالات نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- توجه به نکات ذیل قرار دهند:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 30 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه یا توسط سردبیر(به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه) بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت تحریریه یا توسط سردبیر(به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.
16. جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیل کنید.

فهرست داوران

نام داور سمت / سازمان
محسن اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی مدیر گروه مطالعاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
امیرحسین اعتصامی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار
حبیب انصاری سامانی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
محمدرسول آهنگران
میثم بیات شرکت مشاوره سرمایه گذاری امین آفاق عضو هیأت مدیره
احمد بهاروندی دانش‌آموخته
عادل پیغامی
حامد تاجمیرریاحی دانشگاه امام صادق (ع)
سید علی تقوی بورسیه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمد توحیدی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت/ دانشگاه امام صادق ع
محمداسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نادر جعفری استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
علیرضا چیت‌سازیان استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
محمدهادی حبیب‌الهی
مجید حبیبیان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسین حسن‌زاده سروستانی استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
رسول حشمتی دانشگاه تهران
محمود حکمت‌نیا استادیار
امیر خادم علیزاده دانشگاه علامه طباطبایی
محمود رضا خواجه نصیر مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه آرمان 880170104-107 khajehnasiri@arman.ib.com
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
احسان ذاکرنیا دانشجوی دکترا، دانشگاه امام صادق علیه السلام
مجید رضایی دوانی عضو هیأت علمی
فریدون رهنمای رودپشتی استاد
محمد سجاد سیاهکارزاده دانشگاه امام صادق
ابوذر سروش دانشگاه امام صادق(ع)
سید مصطفی سعادت مصطفوی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
علی سعیدی سازمان بورس/ دانشگاه آزاد
حامد سلطانی‌نژاد دانش‌آموخته
محمد سلیمانی استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
یونس سلمانی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی سمیعی‌نسب استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه مطالعات اقتصادی
احمد شعبانی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
سید سعید شمسی نژاد استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
مصطفی شهیدی‌نسب دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگر حوزه مالی اسلامی
مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشگاه علوم اقتصادی تهران
علی صالح آبادی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سعید صحت عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
احمدرضا صفا دکتری / مربی
محمد صفری دانشجوی دوره دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد طالبی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مهدی طغیانی استادیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
سیدحسین عبداللهی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
محمود عیسوی استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد علیزاده دانشگاه امام صادق(ع)
محمد امین علینقی لنگری دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
حسین عیوضلو عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
رضا غلامی جمکرانی دانشگاه آزاد اسلامی
میثم فدایی دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
سعید فراهانی فرد دانشگاه قم دانشکده اقتصاد و مدیریت
میرفیض فلاح شمس دانشیار
حسین فهیمی سازمان بورس و اوراق بهادر
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
وهاب قلیچ عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
محمد حسین قوام عضو هیأت عمی دانشکده معارف اسلامی و مدیت دانشگاه امام صادق(ع)
مجتبی کاوند دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسن کیائی استادیار دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
اکبر کشاورزیان
غلامرضا گودرزی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
میثم لطیفی
حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
قاسم محسنی سازمان بورس و اوراق بهادار
سید محمدجواد میرطاهر دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ع
سید حسین میرمعزی قم
غلامرضا مصباحی‌مقدم دانشار دانشگاه امام صادق(ع)
علی معصومی نیا استادیار
علی مهدوی پارسا دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ع
عباس موسویان سردبیر
علیرضا ناصرپور تخصص در نوآوری های مالی مدیر طراحی ابزارهای نوین بورس کالا
کامران ندری استادیار
داوود نصرآبادی
حجه الاسلام نظرپور دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط