داوران

 

راهنمای داوران نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله
- توجه به منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- بررسی فرآیند پذیرش مقالات نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 30 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه یا توسط سردبیر(به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه) بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت تحریریه یا توسط سردبیر(به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.
16. جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیل کنید.

فهرست داوران

نام داور سمت / سازمان
محسن اسماعیلی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی مدیر گروه مطالعاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
امیرحسین اعتصامی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار
حبیب انصاری سامانی استادیار دانشگاه یزد
محمدرسول آهنگران دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
میثم بیات عضو هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه‌‌گذاری امین آفاق
احمد بهاروندی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
عادل پیغامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حامد تاجمیرریاحی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سیدعلی تقوی بورسیه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمد توحیدی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمداسماعیل توسلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
علیرضا چیت‌سازیان استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدهادی حبیب‌الهی دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
مجید حبیبیان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسین حسن‌زاده سروستانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
رسول حشمتی استادیار دانشگاه تهران
محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
امیر خادم علیزاده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
محمود رضا خواجه نصیر مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه آرمان
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
احسان ذاکرنیا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
علیرضا رام روز عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجید رضایی دوانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم، تحقیقات و فناوری
محمد سجاد سیاهکارزاده دانش‌اموخته دکتری مدیریت مالی
ابوذر سروش دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سید مصطفی سعادت مصطفوی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علی سعیدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
حامد سلطانی‌نژاد دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
محمد سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
یونس سلمانی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
مصطفی سمیعی‌نسب استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سید سعید شمسی نژاد استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
مصطفی شهیدی‌نسب دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگر حوزه مالی اسلامی
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علی صالح آبادی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سعید صحت دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
احمدرضا صفا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
محمد صفری دانشجوی دوره دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد طالبی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حامد عباسی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سیدحسین عبداللهی زاده استادیار دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمود عیسوی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
محمد علیزاده استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمد امین علینقی لنگری دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
رضا غلامی جمکرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم
میثم فدایی دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
سعید فراهانی فرد دانشیار دانشگاه قم
میرفیض فلاح شمس لیالستانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز
حسین فهیمی مدیر عامل سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
وهاب قلیچ استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمد حسین قوام استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
مجتبی کاوند دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی و پژوهشگر سازمان بورس
حسن کیائی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
اکبر کشاورزیان عضو هیأت مدیره پست بانک ایران
غلامرضا گودرزی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
میثم لطیفی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قاسم محسنی سازمان بورس و اوراق بهادار
سید محمدجواد میرطاهر دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سید حسین میرمعزی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
غلامرضا مصطفی‌پور استادیار دانشگاه خوارزمی
علی معصومی نیا استادیار دانشگاه خوارزمی
علی مهدوی پارسا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علیرضا ناصرپور مدیر طراحی ابزارهای نوین بورس کالا
کامران ندری استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدرضا یوسفی شیخ رباط استادیار دانشگاه مفید