بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه تحقیقات مالی اسلامی

علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

1. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


2. ارزیابی و تحلیل معاملات کپی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 39-74

10.30497/ifr.2022.241661.1660

میلاد خوش‌زبان؛ محمودرضا خواجه‌نصیری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

3. بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ

صفحه 75-110

10.30497/ifr.2022.242426.1690

جلال نادری؛ محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

4. پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

صفحه 109-142

10.30497/ifr.2022.240538.1602

اکبر محمودی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

5. تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)

صفحه 143-164

10.30497/ifr.2022.241199.1634

محمدرسول آهنگران؛ نوید امساکی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

6. ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه وسایر نهادهای مشابه

10.30497/ifr.2022.241642.1659

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

7. تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

10.30497/ifr.2021.240714.1611

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

8. تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

10.30497/ifr.2021.241402.1651

عبدالمحمد کاشیان؛ الهام پارسا


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

9. طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمد جواد پاک نیت؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

10. عملیات پردازش پس از معامله در بستر بلاکچین: الگویی برای بکارگیری فین‌تک در مالی اسلامی

10.30497/ifr.2021.240952.1620

رباب منصوری؛ مهدی قائمی اصل


11. مسؤولیّت پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تاثیر بر جامعه

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی


12. پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا17)؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

10.30497/ifr.2022.241941.1673

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد شریف زاده


 

تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 178
تعداد نویسندگان 303
تعداد مشاهده مقاله 292,448
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 176,476
نسبت مشاهده بر مقاله 1642.97
نسبت دریافت فایل بر مقاله 991.44
تعداد مقالات ارسال شده 706
تعداد مقالات رد شده 503
تعداد مقالات پذیرفته شده 123
درصد پذیرش 17
حداکثر زمان پذیرش (روز) 214
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 9
تعداد داوران 61
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط