بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه تحقیقات مالی اسلامی

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه شماره 21

علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


ارزیابی و تحلیل معاملات تقلیدی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 39-74

10.30497/ifr.2022.241661.1660

میلاد خوش‌زبان؛ محمودرضا خواجه‌نصیری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ

صفحه 75-110

10.30497/ifr.2022.242426.1690

جلال نادری؛ محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

صفحه 111-144

10.30497/ifr.2022.240538.1602

اکبر محمودی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)

صفحه 145-168

10.30497/ifr.2022.241199.1634

محمدرسول آهنگران؛ نوید امساکی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه

صفحه 169-192

10.30497/ifr.2022.241642.1659

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 193-226

10.30497/ifr.2021.240714.1611

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح‌آبادی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

صفحه 227-258

10.30497/ifr.2021.241402.1651

عبدالمحمد کاشیان؛ الهام پارسا


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه بر مبنای فقه امامیه

صفحه 259-290

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمدجواد پاک‌نیت؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

عملیات پردازش پس از معامله در بستر بلاکچین؛ الگویی برای به‌کارگیری فین‌تک در مالی اسلامی

صفحه 291-332

10.30497/ifr.2021.240952.1620

رباب منصوری؛ مهدی قائمی‌اصل


مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تأثیر بر جامعه

صفحه 333-362

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی


پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا 17)؛ رهیافت‌هایی برای اقتصاد اسلامی

صفحه 363-392

10.30497/ifr.2022.241941.1673

محمدحسین بهمن‌پور خالصی؛ محمدجواد شریف‌زاده


 

تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 179
تعداد نویسندگان 307
تعداد مشاهده مقاله 299,350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 178,495
نسبت مشاهده بر مقاله 1672.35
نسبت دریافت فایل بر مقاله 997.18
تعداد مقالات ارسال شده 716
تعداد مقالات رد شده 508
تعداد مقالات پذیرفته شده 124
درصد پذیرش 17
حداکثر زمان پذیرش (روز) 213
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 9
تعداد داوران 61
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط