1. امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 55-86

10.30497/ifr.2013.1643

غلامعلی معصومی‌نیا؛ مهدی الهی