1. امکان‎سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 101-132

10.30497/ifr.2017.2000

سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی؛ مجتبی کاوند