1. الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت‏بندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 1-36

10.30497/ifr.2019.2399

محمد طالبی؛ حامد عباسی


2. مقدمه‌ای بر پارادایم جایگزین برای پارادایم عقود معیّنه در بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 91-116

10.30497/ifr.2018.2277

محمد طالبی


3. بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 277-308

10.30497/ifr.2018.2237

میثم بیات؛ محمد طالبی؛ حامد قدوسی


4. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

دوره 6، شماره 1، آبان 1395، صفحه 33-62

10.30497/ifr.2016.1917

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی


5. ریشه‌یابی چالش‌ها‌ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 37-55

10.30497/ifr.2012.1522

محمد طالبی؛ حسن کیایی