1. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

دوره 6، شماره 1، آبان 1395، صفحه 5-32

10.30497/ifr.2016.1904

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی