1. اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 235-268

10.30497/ifr.2021.239399.1552

سیدصادق طباطبائی‌نژاد؛ غلامعلی معصومی‌نیا؛ سیدعبدالحمید ثابت