1. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 5-32

10.30497/ifr.2017.2125

امیر خادم‌علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی