1. بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش‌افزوده اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 339-372

10.30497/ifr.2018.2239

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی‌پور