1. مدلسازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.238895.1527

مریم محمدپور؛ عبدالمحمد کاشیان؛ محمد جواد سعدی