1. بررسی و تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان‌های دینی (نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 603-642

10.30497/ifr.2021.240861.1618

مرضیه امیربیک؛ محمدمهدی برادران؛ سیدجلال‌الدین حسینی‌واعظ؛ سیدسجاد انوشه