نویسنده = ������������������ ��������
بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانکها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمد جواد شریف زاده