نویسنده = �������������� ��������
مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تأثیر بر جامعه

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 333-362

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی