1. آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 57-90

10.30497/ifr.2017.2127

محمدنقی نظرپور؛ روح‌اله عبادی؛ فاطمه بنی‌جمالی


2. شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 133-166

10.30497/ifr.2017.2001

محمدنقی نظرپور؛ محمدحسین صدرایی


3. اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 133-158

10.30497/ifr.2015.1729

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


4. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی به کمک صندوق‌های پروژه‌ محور

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 107-134

10.30497/ifr.2014.1677

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


5. ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه‌بندی ریسک‌های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 65-96

10.30497/ifr.2014.1655

محمدنقی نظرپور؛ سیدمحسن فاضلیان؛ ناهید مؤمنی‌نژاد


6. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 123-156

10.30497/ifr.2013.1645

محمدنقی نظرپور؛ علی رضایی