1. تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 507-540

10.30497/ifr.2020.75527

حسین میثمی؛ حمید زمان‌زاده


2. اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 145-174

10.30497/ifr.2019.2268

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


3. عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 119-154

10.30497/ifr.2015.1794

حسین میثمی؛ کامران ندری


4. نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2014.1653

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


5. حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 89-114

10.30497/ifr.2012.1524

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری