1. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


2. بررسی و تحلیل معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-254

10.30497/ifr.2019.2267

محمد توحیدی


3. صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-126

10.30497/ifr.2017.2128

محمد توحیدی


4. سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


5. بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی


6. طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-152

10.30497/ifr.2013.1651

محمد توحیدی