1. بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، آبان 1391، صفحه 115-142

10.30497/ifr.2012.1534

رسول خوانساری؛ محمدسجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


2. نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت‌، جایگاه و الزامات

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 115-141

10.30497/ifr.2012.1525

محمدسجاد سیاهکارزاده؛ محسن محمدی