1. بررسی فقهی و اجرایی به‌کارگیری صندوق زمین و ساختمان در مرحله بازسازی سوریه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 647-670

10.30497/ifr.2019.2403

محمدعبدالمجید الغبره؛ محمد محقق‌نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


2. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا


3. امکان‌سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-100

10.30497/ifr.2013.1649

محمدجواد محقق‌نیا؛ امیرحسین ارضا