1. واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.30497/ifr.2021.239023.1537

محمدمهدی دژدار


2. اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-192

10.30497/ifr.2016.1858

سعید احمدی؛ محمدمهدی دژدار