1. طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمد جواد پاک نیت؛ محمدحسین قوام


2. طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-148

10.30497/ifr.2018.2275

سیدمحمدعلی ترابی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدعباس موسویان


3. بررسی فقهی پول مجازی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-192

10.30497/ifr.2017.2002

محمد مهدی سلیمانی پور؛ حامد سلطانی‌نژاد؛ مهدی پورمطهر


4. مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-88

10.30497/ifr.2015.1796

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسگری


5. تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-44

10.30497/ifr.2014.1674

سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ هاشم نیکومرام


6. بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی