1. ارزیابی نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی با رویکرد اسلامی حمایت از سهامداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30497/ifr.2021.239876.1573

فرانک مفاخری نیا؛ جعفر جمالی؛ علی سعیدی


2. نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75400

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


3. نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیّر تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 741-774

10.30497/ifr.2020.75482

عبدالغفور محمدزاده؛ فروغ حیرانی؛ اکرم تفتیان


4. لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-68

10.30497/ifr.2019.2401

فرشته ملاکریمی خوزانی؛ محمد نوذری فردوسیه