1. طراحی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-150

10.30497/ifr.2019.2658

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


2. تأملی فقهی – اقتصادی در بازار تبعی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 695-716

10.30497/ifr.2020.75477

سیدصادق طباطبائی‌نژاد


3. شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 409-440

10.30497/ifr.2019.2324

روح‌اله عبادی؛ گلاره حسین خانی