1. نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75400

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی