1. تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-202

10.30497/ifr.2012.1536

حسنعلی سینایی؛ سید مهدی محمدی