کلیدواژه‌ها = سهام
ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌ بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.30497/ifr.2022.242022.1678

حسن کیائی؛ مصطفی سلطانی


تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 175-196

10.30497/ifr.2018.2271

سیدمحمد امین‌زاده


بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 37-64

10.30497/ifr.2015.1792

نصر‌اله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی


طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 129-158

10.30497/ifr.2014.1681

سید محمدجواد میرطاهر؛ محمد صفایی