1. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد


2. مقایسه عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/ifr.2012.1521

عادل آذر؛ علی اسلامجو


3. نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2014.1653

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


4. تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-44

10.30497/ifr.2014.1674

سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ هاشم نیکومرام


5. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-40

10.30497/ifr.2015.1725

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر


6. بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

10.30497/ifr.2015.1791

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان


7. چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-38

10.30497/ifr.2016.1853

مهران محمدی؛ رضا نجار‌زاده؛ سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی


8. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

10.30497/ifr.2016.1904

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی


9. اصول حاکم بر اعتباری‌سنجی در مدیریت‌ ریسک‌‌اعتباری بانکداری ‌اسلامی از نگاه قرآن

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2017.1997

احسان ذاکرنیا؛ امیر خادم‌علیزاده


10. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-32

10.30497/ifr.2017.2125

امیر خادم‌علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی


11. طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-24

10.30497/ifr.2013.1641

داوور منظور؛ کمال بابایی زارچ


12. چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعۀ اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-34

10.30497/ifr.2013.1647

امیر خادم‌علیزاده؛ محمد صفری


13. شناسنامه فارسی و انگلیسی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398


14. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398


15. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397


16. شناسنامه علمی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397


17. شناسنامه علمی شماره 18 (بهار و تابستان 1399)

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399


18. واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

10.30497/ifr.2018.2273

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


19. فلسفه تحریم ربا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-56

10.30497/ifr.2011.1515

یحیی علوی


20. بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-54

10.30497/ifr.2013.1642

سیدعباس موسویان؛ حسین تملکی


21. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-62

10.30497/ifr.2016.1917

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی


22. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

10.30497/ifr.2017.2126

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


23. ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-72

10.30497/ifr.2013.1648

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


24. تبیین مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-64

10.30497/ifr.2014.1654

مهدی صادقی شاهدانی؛ مهدی رعایایی


25. اوراق قرض‌الحسنه و تأمین مالی کسب‌و‌کارهای اجتماعی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-66

10.30497/ifr.2017.1998

حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خوشنود