علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

1. طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمد جواد پاک نیت؛ محمد حسین قوام


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

2. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل علی و راهبردهای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.30497/ifr.2021.239208.1543

شهلا عباس زاده؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ یونس بادآورنهندی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

4. ارزیابی نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی با رویکرد اسلامی حمایت از سهامداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30497/ifr.2021.239876.1573

فرانک مفاخری نیا؛ جعفر جمالی؛ علی سعیدی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

5. چالش‌های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

6. تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

7. ارائه الگو پیشنهادی تأمین مالی دولت اسلامی و بررسی ظرفیت اجرایی آن در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30497/ifr.2021.240202.1590

محمدمهدی عسکری


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

8. تحلیل ماهیت، منشأ و ارزش پول از منظر چارچوب عام نظام پولی اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30497/ifr.2021.240337.1595

محسن رضایی صدرآبادی؛ حسین عیوضلو؛ جواد نوری


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

9. طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.30497/ifr.2021.240367.1598

وهاب قلیچ؛ ماندانا طاهری


10. بررسی و تدوین مدل توسعه تامین مالی جمعی درسازمان های دینی(نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30497/ifr.2021.240861.1618

مرضیه امیربیک؛ محمد مهدی برادران؛ سید جلال الدین حسینی واعظ؛ سید سجاد انوشه


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

11. تحلیل الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30497/ifr.2021.241030.1626

محمد نظری پور