علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

1. استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میثم کریمی؛ محمد صادق خرمی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

2. طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

رضا کریمی وردنجانی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ محمد حسین قوام؛ امیر غفاری


4. نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

5. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

6. طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.30497/ifr.2020.239959.1582

مهدی شهبازی؛ امیر حصیرچی؛ محمد سلگی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

7. واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.30497/ifr.2021.239023.1537

محمدمهدی دژدار


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

8. مدلسازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.238895.1527

مریم محمدپور؛ عبدالمحمد کاشیان؛ محمد جواد سعدی


9. مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف در عقود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30497/ifr.2021.15184.1520

مجید نیلی احمدآبادی؛ امید علی عادلی؛ مرضیه نعمتی فرد


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

10. تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

11. اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239399.1552

سید صادق طباطبائی نژاد؛ علی معصومی نیا؛ سیدعبدالحمید ثابت


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

12. الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری مبتنی بر پلتفرم در بانک‌های تجاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239908.1578

مصطفی رضایی راد؛ محمد باقر آرایش؛ محمد ایدی؛ تحفه قبادی لموکی


13. چالش‌های بازار بین بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

14. نحوه مدیریت پرتفوی بر اساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30497/ifr.2021.240229.1592

صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

15. تأثیر فناوری‌های نوین مالی بر اکوسیستم مالی بانک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.30497/ifr.2021.239786.1569

فرهاد شاه ویسی؛ شهرام طارمی؛ فرشید خیراللهی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

16. آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر نقش کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.30497/ifr.2021.13449.1462

علیرضا فتاحی؛ محمد توحیدی؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

17. تحلیل الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30497/ifr.2021.241030.1626

محمد نظری پور


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

18. بررسی و تدوین مدل توسعه تامین مالی جمعی درسازمان های دینی(نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30497/ifr.2021.240861.1618

مرضیه امیربیک؛ محمد مهدی برادران؛ سید جلال الدین حسینی واعظ؛ سید سجاد انوشه


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

19. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل علی و راهبردهای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.30497/ifr.2021.239208.1543

شهلا عباس زاده؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ یونس بادآورنهندی