تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی خرد؛ تجلی محرومیت‌زدایی اسلامی در بازار بیمه ایران

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به‏حساب می‏آید و به‏دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین‏کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه‏ای از محورها و سرفصل‏های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می‏شود.
در این مقاله، سعی می‏شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه‏های اسلامی است، با سازوکار بیمه‏ای ارائه محصولات بیمه‏ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه‏ای برای افراد کم‏درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه‏ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی‏شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می‏سازد

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
احمدالعلی، صالح (1381)، دولت رسول خدا، ترجمه هادی انصاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بیرچال، جانسون (1383)، «اصول تعاون؛ ده سال پس از تصویب»، ترجمه اصغر بیات، نشریه تعاون، شماره‌های 261و 262.
پیکارجو، کامبیز (1380)، «بررسی ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و دلایل موفقیت شرکت‏های بیمه تعاونی در دهه اخیر»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 61.
پیک تعاون (1387)، اداره کل روابط عمومی و امور بین‏الملل، شماره 7، تیر.
الحر العاملی، محمد بن حسین (بی‌تا)، وسایلالشیعه، کتابفروشی اسلامی، ج12.
راجو، آر. سیلوا (1384)، «بی‌تفاوتی اعضاء و عوامل مؤثر بر عدم مشارکت آن‎ها در فعالیت‌های تعاونی»، ماهنامه تعاون، شماره 262.
سرآبادانی، غلامرضا (1383)، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 14.
صدریه، ابوالحسن و ارسطو، ایمان (1385)، «نقش و جایگاه بیمه‌های خرد در توسعه صنعت بیمه کشور»، مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه، پژوهشکده بیمه.
علی‌آبادی، ایرج (1368)، «درباره بیمه تعاونی»، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره چهارم.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1370).
گزارش آنکتاد (1369)، «تعاونی‌های بیمه»، ترجمه علی‌آبادی، ایرج، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره اول.
گزارش جمهور (1387)، «وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، رویکردها و دستاوردها»، ضمیمه فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، شماره 38.
گزارش جمهور (1387)، «صنعت بیمه در دولت نهم؛ رویکردها و دستاوردها»، ضمیمه فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، شماره 42.
محمودصالحی، جانعلی (1385)، «پی‌ریزی و راه‌اندازی تعاونی‌های بیمه؛ راهکاری کارساز برای توسعه بیمه در ایران»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه.
مهدوی، غدیر و گودرزی، آتوسا (1385)، «بررسی تطبیقی بیمه‌های خرد در کشورهای پیشگام و توصیه‌های راهبردی برای ایران»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بیمه و توسعه، پژوهشکده بیمه.
 
Craig, Churchill et al (2005), "Making Insurance work for the poor: current practices and lessons learnt", Micro insurance Conference, ILO, Geneva.
Dror, David M. & Jacquier, Christian (2001), Micro-Insurance: Extending Health Insurance to the Excluded, Social Protection Workshop 5: Protecting Communities: Micro- and Area-Based Schemes, Asia Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduction, Asian Development Bank, Manila, 5-9 February.
Dror, David M. & Koren, Ruth & Steinberg, David M.(2006), "The impact of Filipino micro health-insurance units on income-related equality of access to healthcare", Health Policy 77 (2006).
National Cooperative Business Association (2006), Cooperative Business in The United States; a 2005 Snapshot, www. Coopmonth.coop.
www.empowerpoor.com, August 8, 2007.
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 22 آذر 1390