طراحی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 رئیس کل بیمه مرکزی و هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

ریسک و مدیریت آن یکی از مهمترین نگرانی‌های بنگاه‌ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال‌های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گرفته است، اوراق بهادار بیمه‌ای است. بعد از ورود اوراق بهادار بیمه‌ای به صنعت بیمه،‌ زمینه حضور اوراق بهادارهای متنوعی در این صنعت بوجود آمد. معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای برای انتقال ریسک دو طرف معامله در بازارهای بیمه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیر زندگی کمک زیادی بنماید.
در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، ساز و کار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورد استفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1398