طراحی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

ریسک و مدیریت آن‌یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم­ترین و اساسی‌ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می­تواند به‌راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال‌های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به‌منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه‌ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه­آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه­ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به‌کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه­آمیز می‌تواند به شکل‌گیری بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی کمک زیادی بنماید.
در مقاله پیش‌رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه­آمیز از دید تعریف­ها، انواع، ویژگی‌ها، سازوکار، کاربردها، مزیت­ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه­های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1398