شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3 دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پدیده بنگاه‌داری بانکی امروزه به یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاه‌داری توان تامین مالی آن‌ها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل موثر بر بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده‌ها، توصیفی است. هم چنین برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاه‌داری می شود تایید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک‌ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی نویسندگان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1399