تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

2 عضو شورای عالی اقتصاد فضای مجازی

3 استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

10.30497/ifr.2021.239864.1579

چکیده

موضوع تأمین مالی یکی از چالش‌های صاحبان کسب‌وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می‌شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار بدهی و بازار سرمایه مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه‌ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می‌شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها در سال 2013 مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبات نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه‌ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A SWOT analysis for Financing SMEs with ICO

نویسندگان [English]

 • Sina Sarvi 1
 • Mahdi Nouri 2
 • Mohammad Hosin Gavam 3

1 Imam Sadeq University

2 National Virtual Space Center

3 Assistant Professor of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Financing is one of the challenging issues for business owners no matter where they stand in the cycle of organization's life. The reason of failure for most of the newly started businesses (called startups) in their early stages is known to be the lack of cash resources. The problem of finance in Iran, no matter the source of it, whether from capital market or debt market, has had a long history. Initial coin offering could be a solution for this problem that could safely invest the increasing cash flow in the businesses. It was introduced in 2013 as a new method, utilizing the technology capacity of fintech's, and reached its peak in 2017, acquiring a worldwide name. The purpose of this study is to explain the different perspectives to this method which would be suitable for Iran's condition. This has accomplished by using GQR method while conducting semi-structured interviews with 12 experts on the subject. Advantaging from SWAT matrix, this paper attempted to offer a way to inform CEOs on the pros and cons of financing by this new method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain
 • ICO
 • Fintech
 • SME
 • Virtual currency
 • Digital currency
 • SWOT
 • Token sale

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400
 • تاریخ دریافت: 01 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1400