تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

2 عضو شورای عالی اقتصاد فضای مجازی

3 استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

10.30497/ifr.2021.239864.1579

چکیده

موضوع تأمین مالی یکی از چالش‌های صاحبان کسب‌وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می‌شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار بدهی و بازار سرمایه مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه‌ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می‌شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها در سال 2013 مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبات نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه‌ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1400