طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30497/ifr.2021.240367.1598

چکیده

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تامین مالی، نهاد تامین مالی خرد است که در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغالزایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تامین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. از این‌رو ضرورت طراحی شیوه‌های نوین برای تامین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیدا احساس می‌شود. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه‌نظرات خبرگان تدوین شده و ارایه الگویی نوین جهت تامین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض‌الحسنه و مرابحه با هدف تامین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1400