ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌ بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

10.30497/ifr.2022.242022.1678

چکیده

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و در واقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی‌های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی‌پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه‌گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم‌ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره‌مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می‌شود این است که تفاوتی در قیمت‌گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی درنظر گرفته می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به مطالعات مشابه و هم‌چنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه‌سازی مونت ‌کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش‌گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی‌پایه و نرخ سود متناسب با عائدی سهام و شبیه‌سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می‌پردازد و در نهایت با قیمت‌های بازار مقایسه شده و مشاهده می‌شود که قیمت‌های شبیه‌سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت‌های بازار متفاوت می‌باشد و در نهایت می‌توان اشاره کرد که انتشار اوراق‌ اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده‌آل و مطلوب کشور نزدیک‌تر بوده و هم‌چنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valuation of Ijarah Sukuk Based on Equity Using Stochastic Mathematics Method

نویسندگان [English]

 • Hasan kiaee 1
 • mostafa soltani 2

1 Assistant Professor of Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 M.A in Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq(a.s) University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The issuance of ijarah sukuk based on equity is one of the achievements of the capital market and is in fact the second generation of ijarah sukuk based on financial assets. These securities are important because their underlying assets are transparent and tradable in the market, and their price can be measured continuously. Therefore, sukukholders should be able to enjoy their most important property rights, namely the transfer of sukuk at the current price, and changes in stock prices should also be considered. But unfortunately, what can be seen in the design and use of these sukuk is that there is no difference in the pricing of these sukuk with ordinary ijarah sukuk and the interest rate of these bonds is considered to be fixed and proportional to the bank interest rate. Therefore, considering the importance and position of this type of ijarah sukuk, this article uses a library method and refers to similar studies, as well as a random mathematics method and Monte Carlo simulation to provide a proposed valuation model with consideration of changes The base asset price and interest rate are proportional to the stock income and its simulation is used using an experimental sample. Finally, it is compared with the market prices and it is observed that the simulation prices using the proposed model are different from the market prices. It can be noted that the issuance of ijarah sukuk based on equity, taking into account the research assumptions and the presentation of this proposed model, is closer to the ideal and desirable model of the country and will also be more in line with the islamic economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ijarah Sukuk based on equity
 • Ijarah Sukuk
 • Equity
 • Valuation model
 • Stochastic mathematics
 • Monte Carlo simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1400