تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسئله «ارزش پول»؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشکده معارف اسلامی و اقصتاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.30497/ifr.2022.241688.1665

چکیده

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسئله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی-کتابخانه ای پرداخته است . نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مسئله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل‌تأمل بود و ازاین‌رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این پژوهش نشان می دهد که متفکرین مدرسی «سه دکترین» سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش، توجه به موضوع‌شناسی نهاد های اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجار های دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهاد های اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجار های دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی در گذر زمان از جمله دلالتهایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسئله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Encounterance of Early Scholastic Thinkers with the Value of Money; Lessons for Islamic Economic

نویسندگان [English]

 • mohammadhosein bahmanpour-khalesi 1
 • Mohammadjavad Sharifzadeh 2

1 Research Fellow, Imam Sadiq (pbuh) University

2 Associate Professor of Economics, Imam Sadiq (pbuh) University

چکیده [English]

This study examines how the early scholastic thinkers dealt with the issue of the value of money and also its theoretical teachings with Analytical-library method for the study of Islamic economic. The results of this study show that money was significant for scholastic thinkers both from a moral and teleological perspectives and therefore became an analytical subject for them. Accordingly, scholastic thinkers developed three doctrines of chartalism, metalism, and combined approach in relation to the value of money. Based on the findings of this study, paying attention to the thematics of economic institutions can help in the dynamics of religious thought in the application of religious norms on new topics. Also, using the teleological method in the thematics of economic institutions provides the necessary ground for harmonizing thematics with religious norms. On the other hand, the need to pay attention to the dynamics of economic institutions over time to avoid simplification in analysis is one of the other implications of the analytical approach of school thinkers to the issue of the value of money for the study of Islamic economic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nature of money
 • value of money
 • scholastic thinkers
 • chartalism
 • metalism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1400