1. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399

میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محسن عباسی کلاشی


2. بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399

محمد عبد المجید الغبره؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه الله قربانی زاده


3. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا


4. امکان‌سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-100

10.30497/ifr.2013.1649

محمدجواد محقق‌نیا؛ امیرحسین ارضا