علمی

1. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد


2. فلسفه تحریم ربا

صفحه 25-56

10.30497/ifr.2011.1515

یحیی علوی


3. تحلیل فقهی اقتصادی بورس‌‏بازی

صفحه 57-88

10.30497/ifr.2011.1516

محمدامین علینقی لنگری


4. تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

صفحه 89-115

10.30497/ifr.2011.1517

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد ابراهیم آقابابایی


5. اوراق بهادار (صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا

صفحه 117-150

10.30497/ifr.2011.1518

سیدعباس موسویان؛ بلال فریدی وثوق؛ علی فرهادیان


6. ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

صفحه 151-171

10.30497/ifr.2011.1519

ابوذر سروش


7. تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی خرد؛ تجلی محرومیت‌زدایی اسلامی در بازار بیمه ایران

صفحه 173-193

10.30497/ifr.2011.1520

ابوالقاسم توحیدی‌نیا