علمی

1. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

صفحه 5-40

10.30497/ifr.2015.1725

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر


2. سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


3. تکنیک‌های تصمیم‌گیری در حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی

صفحه 69-96

10.30497/ifr.2015.1727

فرشید خیرالهی؛ محمد ندری


4. تأثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود

صفحه 97-132

10.30497/ifr.2015.1728

عسگر پاک مرام؛ احمد فتحی عبدالهی؛ لطف اله تقی‌زاده


5. اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی

صفحه 133-158

10.30497/ifr.2015.1729

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


6. تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران

صفحه 159-186

10.30497/ifr.2015.1730

کامران ندری؛ سید محمد رضا حسینی