شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

2. لیست داوران سال نهم (1398)

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

3. الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت‏بندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران

صفحه 1-36

10.30497/ifr.2019.2399

محمد طالبی؛ حامد عباسی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

4. لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

صفحه 37-68

10.30497/ifr.2019.2401

فرشته ملاکریمی خوزانی؛ محمد نوذری فردوسیه


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

5. چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی‌بر بیانات مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 69-110

10.30497/ifr.2019.2417

علی رضائیان؛ محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


6. بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان

صفحه 111-144

10.30497/ifr.2019.2402

احمد شعبانی؛ رضا حبیبی؛ مصطفی علیزاده


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

7. اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

صفحه 145-174

10.30497/ifr.2019.2268

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

8. شناسایی و رتبه‌بندی جایگزین‌های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

صفحه 175-204

10.30497/ifr.2019.2274

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ غلامرضا ابوترابی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

9. تأثیر مؤلفه‌های اسلامی بر تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی بانک‌ها

صفحه 205-236

10.30497/ifr.2019.2450

میثم امیری؛ مسلم پیمانی‌فروشانی؛ یکتا پاک‌نیت


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

10. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

صفحه 237-266

10.30497/ifr.2019.2371

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

11. نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

صفحه 267-294

10.30497/ifr.2019.2398

محمدحسین صدرایی؛ جواد شهرکی؛ حسین توکلیان


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

12. نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

صفحه 295-326

10.30497/ifr.2019.2406

سیدعلی حسینی؛ محمدصادق ذوقی؛ سیدمرتضی شهیدی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

13. طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

14. رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

صفحه 367-398

10.30497/ifr.2019.2597

مجید شریعت‌پناهی؛ جلال صادقی‌شریف؛ محمد اصولیان؛ اکرم بداقی