1. شناسنامه علمی شماره 18 (بهار و تابستان 1399)

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

2. تحلیلی از رویکردهای وجودی به «پول» با تکیه‌بر نظریات علامه طباطبایی (ره) و زیمل

صفحه 399-426

10.30497/ifr.2019.75562

محمد رحیمی؛ سید عقیل حسینی؛ حسین حسین حسن‌زاده‌سروستانی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

3. بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

صفحه 427-466

10.30497/ifr.2019.2354

میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محسن عباسی کلاشی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

4. بررسی تأثیر مدل رفتاری مبتنی‌بر هدف در توصیف پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

صفحه 467-506

10.30497/ifr.2019.75490

ایرج نوری؛ محمدعلی رزاقی هریس؛ فرشید آقاگلی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

5. تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

صفحه 507-540

10.30497/ifr.2020.75527

حسین میثمی؛ حمید زمان‌زاده


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

6. شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

صفحه 541-578

10.30497/ifr.2019.2404

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ رضا کریمی


7. ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

صفحه 579-610

10.30497/ifr.2019.2418

فاطمه زارعی؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی؛ سیدعباس موسویان


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

8. شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

صفحه 611-646

10.30497/ifr.2019.2599

علی دره‌شیری؛ سیدمحسن فاضلیان؛ حسین غلامی


علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

9. بررسی فقهی و اجرایی به‌کارگیری صندوق زمین و ساختمان در مرحله بازسازی سوریه

صفحه 647-670

10.30497/ifr.2019.2403

محمدعبدالمجید الغبره؛ محمد محقق‌نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


علمی - پژوهشی (مدیریت ریسک اسلامی)

10. طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه

صفحه 671-694

10.30497/ifr.2020.2757

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

11. تأملی فقهی – اقتصادی در بازار تبعی

صفحه 695-716

10.30497/ifr.2020.75477

سیدصادق طباطبائی‌نژاد


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

12. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه

صفحه 717-740

10.30497/ifr.2019.2405

مهدی حکیمیان


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

13. نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیّر تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

صفحه 741-774

10.30497/ifr.2020.75482

عبدالغفور محمدزاده؛ فروغ حیرانی؛ اکرم تفتیان