علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

1. تحلیل ماهیت، منشأ و ارزش پول از منظر چارچوب عام نظام پولی اقتصاد اسلامی

10.30497/ifr.2021.240337.1595

حسین عیوضلو؛ محسن رضایی صدرآبادی؛ جواد نوری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

2. تحلیل الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی با رویکرد اسلامی

10.30497/ifr.2021.241030.1626

محمد نظری پور


3. ارائه الگو پیشنهادی تأمین مالی دولت اسلامی و بررسی ظرفیت اجرایی آن در اقتصاد ایران

10.30497/ifr.2021.240202.1590

محمدمهدی عسکری؛ احمد محمدی‌پور


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

4. طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه)

10.30497/ifr.2021.240367.1598

وهاب قلیچ؛ ماندانا طاهری


5. سواپ نکول اعتباری: تدقیقی در تمیز ماهیت آن از بیمه اعتبار و امکان سنجی فقهی

10.30497/ifr.2021.241342.1646

دیبا جعفری؛ منصور امینی


6. بررسی و تدوین مدل توسعه تامین مالی جمعی درسازمان های دینی(نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

10.30497/ifr.2021.240861.1618

محمد مهدی برادران؛ سید جلال الدین حسینی واعظ؛ سید سجاد انوشه؛ مرضیه امیربیک


7. الویت‌بندی عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP )

10.30497/ifr.2021.239454.1556

زهره حاجیها؛ زهرا رازقی؛ ابراهیم باقی؛ فروغ لطفی


علمی - پژوهشی (مدیریت ریسک اسلامی)

8. شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

10.30497/ifr.2021.241236.1636

عباسعلی جعفری ندوشن؛ سمیه السادات موسوی؛ صبا قاضی عسگری؛ زهرا نفر


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

9. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل علی و راهبردهای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران

10.30497/ifr.2021.239208.1543

شهلا عباس زاده؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ یونس بادآورنهندی


10. مبانی فقهی تعامل نظام بانکی کشور با بانک‌ها و نهادهای خارجی و بین المللی

10.30497/ifr.2021.241023.1624

مهدی خطیبی


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

11. پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی

10.30497/ifr.2021.241861.1667

ایمان زارع؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد مرادی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

12. ارزیابی نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی با رویکرد اسلامی حمایت از سهامداران

10.30497/ifr.2021.239876.1573

فرانک مفاخری نیا؛ جعفر جمالی؛ علی سعیدی