اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز دو فصلنامه علمی تحقیقات مالی اسلامی

دو فصلنامه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» اولین نشریه تخصصی مالی اسلامی در کشور است که با همت گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام راه‌اندازی گردید و در حال حاضر توسط گروه مالی اسلامی دانشکده معارف اسلامی مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، با همکاری انجمن علمی مالی اسلامی ایران و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی- ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی نظام جمهوری اسلامی ایران و در زمینه‌ها و محورهای تخصصی ذیل منتشر می‌شود:

 • تئوری‌های مالی اسلامی؛
 • قواعد فقه مالی اسلامی؛
 • فقه مالی اسلامی؛
 • حقوق مالی اسلامی؛
 • ابزارهای تأمین مالی اسلامی؛
 • ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
 • تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
 • نهادهای مالی اسلامی؛
 • بازار سرمایه اسلامی؛
 • بانکداری اسلامی؛
 • بیمه‌های اسلامی؛
 • حسابداری مالی اسلامی؛
 • قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی؛
 • صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛
 • سایر موضوعات مرتبط.